دکتر رخساره اسدی راد

دکتر رخساره اسدی راد متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان ، دوره دندانپزشکی عمومی خود را در دانشگاه آزاد اسلامی تهران با کسب معدل عالی گذرانده و سپس بعد از گذراندن طرح دوره عمومی موفق به کسب رتبه عالی در آزمون تخصصی و در رشته تخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین پذیرفته شدند ، سپس به مدت 2/5 سال به عنوان استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشغول به تدریس شدند و پس از آن اقدام به تاسیس مطب در استان البرز نمودند .    

 

 

دندانپزشک کودکان

16

Years Exp

999

Satisfied Patient

60

Trained Dentist

12

Departments

Our Smiling Patients

Go to SitePad Editor to add your own text and edit me

Megan Pugh

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Amelie Wong

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Nelson Atkins

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.